Noutăți

Erasmus+ KA2

Proiectul Erasmus+ KA2 : 2018-2020 (2018-1-IT02-KA229-048239_3) L.E.A.RNING. – European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths Acţiunea cheie “Parteneriate strategice” Acţiunea “Educaţie şcolară” Tipul acţiunii: Partener

ERASMUS+ KA1

Proiect Erasmus+ KA1 REZULTATE SELECTIE Anunt – download  Criterii – download Rezumat – download  

eTwinning

  eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa. eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiec