Înscrierea preşcolarilor la grupa mică
pentru anul şcolar 2018/2019, se va face începând cu data de 21 mai 2018

Anunț – download


Menționăm că Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018/2019, este:
• 2 grupe mici – copii de 3 ani, iar în limita locurilor disponibile pot fi înscriși și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.

Înscrierile se vor face la secretariatul colegiului, pe baza următoarelor documente:
– copie după C.I. a părintelui;
– copie după certificatul de naștere al copilului.

Adeverinţa tip de intrare în colectivitate, eliberată de medicul de familie, se va depune la doamna asistentă de la grădiniță, la data intrării în colectivitate a preșcolarului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0230/524.349

15.05.2018

Director,
prof. Renato Tronciu