Anunț – download

În atenţia elevilor care doresc să se transfere  de la altă unitate de învăţământ  la  Colegiul Naţional  Mihai Eminescu  Suceava.

În vederea transferului elevii vor prezenta următoarele documente la serviciul secretariat:

• pentru clasele I – IV:
– cerere tip (se ridică de la secretariatul colegiului);
– copie după certificatul de naştere;
– dovada cu vaccinările.

• pentru clasele V – VIII:
– cerere tip (se ridică de la secretariatul colegiului);
– copie după certificatul de naştere;
– dovada cu vaccinările,
– adeverinţă cu situaţia şcolară a elevului pentru clasele absolvite.

• pentru clasele IX – XII:
– cerere tip (se ridică de la secretariatul colegiului);
– adeverinţă cu situaţia şcolară a elevului pentru clasele absolvite.

Cererile pentru clasele I-VIII,  a X-a a XII-a vor fi depuse la secretariatul colegiului în perioada 18  –  22 iunie 2018.

Examenele de diferenţă se vor desfășura începând cu 27 august 2018, conform unui grafic care va fi afişat.

După promovarea examenelor de diferenţă elevii vor definitiva cererea de transfer obţinând aprobarea liceului de la care se transferă.

 

Iunie 2018
Director,
prof.  Renato Tronciu