Începând de luni, 10 iulie 2017, între orele 900 – 1300 se vor elibera dosarele personale (diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, adeverință medicală pentru înscrierea la facultate) ale absolvenților claselor  a XII-a.

          Elevii se vor prezenta personal.

Dosarele nu se eliberează altor persoane fără procură notarială.

7.07.2017