Download – planul de scolarizare

Conducerea Colegiului Național Mihai Eminescu Suceava, vă aduce la cunoștință

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2016/2017.

PROFILUL VOCAȚIONAL
SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI EDUCATOARE
2 CLASE = 56 LOCURI

 Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini în vederea admiterii în clasa a IX-a, profilul pedagogic, specializarea învățători educatoare, se va face în perioada 23 – 24 mai 2016, între orele 900 – 1500.

Înscrierea se va face în baza Cărții de Identitate a părintelui (mama sau tata), Cărții de Identitate a elevului și fişa de înscriere a elevului, eliberată de unitatea şcolară la care elevii au absolvit clasa a VIII-a.

Planificarea probelor de aptitudini la profilul pedagogic, specializarea învăţători educatoare, se va desfășura după cum urmează:

Sâmbătă, 28.05.2016:

  • orele 900 – 1100 – educaţie plastică, participă toţi candidaţii înscrişi;
  • orele 1100 – 1300 comunicarea rezultatelor la proba de educaţie plastică;
  • începând cu ora 1300 educaţie muzicală, interviu, educaţie fizică.

N O T Ă

Rezultatele la probele de aptitudini se vor afişa în data de 30 mai 2016.

– în data de 7 iulie 2016 se vor afişa listele cu elevii admişi la profilul pedagogic;

în data de 8 iulie 2016, până la ora 1330, elevii admişi vor depune fişa editată de calculator, eliberată de şcoala de provenienţă;

– în data de 11.07.2016, orele 900 – 1600, elevii declaraţi respinşi la aceste probe vor ridica fişele de înscriere de la secretariatul colegiului şi le vor depune la şcoala de provenienţă.

PROFILUL REAL
 specializarea matematică – informatică intensiv – 1 clasă = 28 locuri
 specializarea matematică – informatică intensiv limba engleză – 1 clasă = 28 locuri.

  PROFIUL UMAN
 specializarea științe sociale – 3 clase = 84 locuri:

  • 1 clasă intensiv limba engleză
  • 1 clasă managementul afacerilor
  • 1 clasă studii europene

 specializarea filologie – intensiv limba engleză

 1 clasă = 28 locuri
 
Cu speranța unui dialog constructiv, benefic instituțiilor noastre, vă adresăm mulțumiri pentru colaborările din anii anteriori și vă urăm succes în activitatea profesională.
 

Conducerea colegiului,
Director, prof. Renato Tronciu
Director adjunct, prof. Cazac Gabriela