Proiectul Erasmus+ KA2 : 2018-2020 – pagina proiect
(2018-1-IT02-KA229-048239_3)
L.E.A.RNING. – European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths

Acţiunea cheie “Parteneriate strategice”
Acţiunea “Educaţie şcolară”
Tipul acţiunii: Parteneriate de tip interşcolar

Selecţia profesorilor care vor participa la mobilitățile din cadrul proiectului – Bulgaria:
Anunț privind selecția profesorilor – Bulgaria – download
Criterii de selecție profesori – Bulgaria – download

Selecţia elevilor care vor participa la mobilitățile din cadrul proiectului:
Anunț privind selecția elevilor – download
Criterii de selecție elevi – download

Selecţia participanţilor – profesori:

În data de 14.12.2018 va avea loc selecţia a 2 profesori (unul de Matematica şi unul de Ştiinţe sociale / Manager proiect / TIC) ce vor participa la un eveniment de formare din cadrul proiectului nr. 2018-1-IT02-KA229-048239_3, cu titlul “E. L.E.A.RNING.- European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths”.
Cadrele didactice interesate să participe la selecţie vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 12.12.2018, un dosar de candidatură care va cuprinde:
– cerere de participare la selecţie
– scrisoare de intenţie
– CV în format Europass semnat şi datat
– copie după CI
– atestate care să certifice competenţele de comunicare in limba engleza
-atestate care să certifice competenţele în domeniul TIC
– recomandare din partea direcţiunii
În data de 14.12.2018, ora 10, va avea loc interviul. Criteriile de selecţie pot fi consultate pe site-ul şcolii.

Criterii de selecție – download
Rezultate selecţie participanţi training event KA2 – download

Director, Renato Tronciu
Manager proiect, Daniela-Irina Melisch