Proiect în programul
Școala care dăruiește“ de către ECDL ROMÂNIA

NUME PROIECT:
„Demers  în dezvoltarea inteligenței creative – IMPRIMAREA 3D“

Formularul de aplicație – download

Scopul proiectului:

Stimularea la elevi a implicării creative în propria dezvoltare profesională și formarea de competențe specifice cerințelor de pe piața muncii.

Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Crearea de competențe folosind noile tehnologii informaţionale
  2. Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi stimularea lucrului în echipă
  3. Valorificarea potenţialului creativ al elevilor și cadrelor didactice
  4. Împlicarea elevilor care provin din medii defavorizate în obținerea unei certificări internaționale în imprimarea 3D
  5. Promovarea în rândul profesorilor a interesului pentru utilizarea TIC în educaţie

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari:

Proiectul se adresează elevilor și cadrelor didactice care doresc să dobândească competențe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale. Profesori de informatică pot colabora cu cadre didactice de alte discipline, colaborarea conducând la învăţare reciprocă, schimb de experienţă şi îmbunătăţirea procesului educaţional.

Elevii şi cadrele didactice neimplicate direct în activităţile proiectului sunt şi ei beneficiari ai acestui proiect, prin faptul că pot utiliza produsele imprimate ca material didactic la alte discipline.