Scurtă descriere

La 7 septembrie 1949 s-a semnat actul de naştere al Şcolii Pedagogice din Suceava prin reprofilarea Şcolii Medii Tehnice de Fete cu durata de 4 ani. Şcoala Pedagogică din Suceava a continuat tradiţia şcolii din Cernauti formandu-si un drum propriu în evoluţia învăţământului românesc.

Până în prezent, şcoala noastă a dat învăţământului peste 1.000 de educatoare şi aproape 4.000 de învăţători răspândiţi în multe zone ale ţării. Începând cu 1990, aici au fost şcolarizaţi şi elevi din regiunea Cernăuţi şi din Basarabia.

Apariţia unor subspecializări noi (jurnalism – relaţii publice, studii europene, mangementul afacerilor) a favorizat semnarea unor parteneriate cu universităţi de prestigiu din tara (Bucureşti, Cluj, Iaşi) si realizarea unor proiecte comune cu şcoli din Franţa, Olanda, Italia, Germania.

Dovezi ale calităţii procesului de învăţământ, sunt rezultatele bune obţinute de către elevii noştri la diverse concursuri, olimpiade şi manifestări şcolare care încununează munca perseverenţa şi competenţa  profesorilor.

Timp de peste cinci decenii Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” s-a aflat in slujba învăţământului  si a onorat cum se cuvine însăşi raţiunea existenţei sale, definindu-şi activitatea după dictonul latin Per aspera ad astra.