CONCURSULUI JUDEŢEAN „ORATORI, RETORI ŞI… ATÂT!” – EDIŢIA A VIII-A, 2017

Fişă de înscriere – download
Regulamentul_Concursului_ORATORI, RETORI ŞI… ATÂT! – download

REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN „ORATORI, RETORI ŞI… ATÂT!”
EDIŢIA A VIII-A, 2017

Echipa de proiect:

 • director adjunct, prof. Gabriela Cazac, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava
 • Camelia Lorenţi
 • Rahila Cuşnir

 Argument

Având în vedere că societatea românească este încă tributară, prin mentalitate, unui regim politic ce a impus cenzură şi limitare a libertăţii de exprimare, se constată nevoia firească de a elimina barierele de comunicare, urmărind integrarea tinerilor în contextul socio-profesional spre care aspiră.

Proiectul „Oratori, retori şi… atât!” se adresează elevilor de liceu şi urmăreşte interiorizarea unor valori şi manifestarea unor atitudini care să contribuie la afirmarea personalităţii elevilor, a discernământului şi a spiritului critic.

Prin acest demers, elevii au oportunitatea de a exersa algoritmul unei argumentaţii explicite, folosind strategiile de argumentare, pornind de la teme care vizează educaţia   moral-civică şi dezvoltarea personală.

Astfel, activităţile desfăşurate nu urmăresc doar simpla achiziţionare de cunoştinţe, ci, mai ales, exersarea unor competenţe de comunicare eficientă, prin adecvarea mesajului la receptor, la context. Adoptarea unei perspective comunicative presupune originalitate, spontaneitate, creativitate şi calităţi actoriceşti, accentuând aspectele concrete ale utilizării codului verbal, nonverbal şi paraverbal.

Favorizăm, aşadar, o comunicare asertivă a concurenţilor prin exprimarea emoţiilor, a opiniilor şi a convingerilor, o comunicare directă, deschisă şi onestă, care să le dezvolte stima de sine şi să atragă respectul celorlalţi.

 1. Obiectivele proiectului:
 • exprimarea unor puncte de vedere personale, pornind de la ipotezele date;
 • utilizarea algoritmului specific discursului argumentativ;
 • utilizarea mijloacelor lingvistice de realizare a subiectivităţii evaluative şi de emitere a unei judecăţi de valoare;
 • aplicarea strategiilor de persuasiune;
 • expunerea corectă, expresivă şi nuanţată a discursului.
 1. Condiţii de participare

Concursul „Oratori, retori şi… atât!” se adresează elevilor din clasele IX-XII. Se pot înscrie cel mult doi elevi dintr-o unitate şcolară, care vor fi însoţiţi de către un profesor. 

 1. Calendarul desfăşurării concursului

Etape:

 1. Înscrierea candidaţilor: 10-17 februarie 2017.

Candidaţii sunt aleşi şi înscrişi de către profesorii de limba română. (Vezi anexa: Fişa de înscriere.)

Fişa de înscriere va fi trimisă la adresa de e-mail: rahilacusnir@yahoo.com

 1. Desfăşurarea concursului: 24. II. 2017, ora 11, în aula Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava. Fiecare participant susţine un discurs alcătuit ad-hoc pe o temă dată (timp de lucru: redactare – 50’; expunere: 5-10’).

Teme pentru concurs: importanţa lecturii, educaţia, sinceritatea în memorii şi jurnal, viaţa ca spectacol, datorie şi iubire, „cultura” promovată de televiziune, importanţa artei, singurătatea, copilăria, tradiţie şi modernitate, creativitatea, rolul literaturii, voluntariatul, alegerea profesiei/carierei etc.

După susţinere, se realizează jurizarea de către comisia numită de ISJ Suceava şi reprezentanţii presei locale.

   Evaluarea discursului (atât a textului, cât şi a calităţii expunerii) se realizează în funcţie de următoarele criterii:

 • armonia dintre titlu, teză, corpul textului şi concluzii;
 • adecvarea la scopul comunicării;
 • adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context);
 • surprinderea aspectelor esenţiale ale temei abordate şi sistematizarea informaţiilor conform regulilor oratorice;
 • corectitudinea, claritatea şi concizia exprimării;
 • originalitatea şi expresivitatea prezentării;
 • caracterul persuasiv al prezentării. 

     SUCCES! 

Alte informaţii în legătură cu acest concurs puteţi obţine de la profesorii organizatori.

Date de contact:
prof. Rahila Cuşnir, rahilacusnir@yahoo.com
prof. Camelia Lorenţi, cami_lorenti@yahoo.com

Director, prof. Tronciu Renato
Coordonatori:
dir. adj., prof. Gabriela Cazac
prof. Rahila Cuşnir
prof. Camelia Lorenţi