MISIUNEA NOASTRĂ

Școala noastră contribuie la promovarea încrederii comunității în regulile și standardele învățământului modern. Aici poți să-ți construiești un sistem de valori bazat pe cerințele democrației și aspirațiile societății, să-ți exprimi liber personalitatea. Interacţiunea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava cu mediul social, cultural și economic are ca finalitate formarea competenţelor-cheie, dezvoltarea potenţialului şi a aptitudinilor elevului, încât să-i asigure o evoluţie socială şi profesională de succes.

Punând accent pe dezvoltarea și formarea continuă a resursei umane, prin oferta educaţională, în colaborare cu părinţii şi partenerii sociali implicaţi în educaţie, urmărim formarea unor elevi responsabili, creativi, dinamici, flexibili, entuziaşti, capabili să-şi gestioneze eficient resursele personale, materiale şi spirituale, să aprecieze cultura, frumosul, binele şi să discearnă adevăratele valori.

Misiunea este fundamentată pe VALORILE COLEGIULUI NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA: