REPARTIZAREA ELEVILOR – EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022 (14 ȘI 16.06.2022)

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022

REPARTIZARE PE SALI – 14.06.2022 – LIMBA ROMÂNĂ

REPARTIZARE PE SALI – 16.06.2022 – MATEMATICĂ

Examenul va începe la ora 9:00. Elevii trebuie să fie prezenți cu 30 de minute înaintea începerii probei și să aibă asupra lor un act de identitate (carte de identitate / copie după certificatul de naștere / carnet de elev). 

PROGRAMAREA ELEVILOR PENTRU PROBA C (LIMBA INTERNAȚIONALĂ) – BACALAUREAT 2022

BACALAUREAT 2022 

PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

PROGRAMAREA ELEVILOR PENTRU PROBA C PE CLASE (EXAMENUL ORAL) – 14 ȘI 16.06.2022

PROGRAMAREA ELEVILOR PENTRU PROBA C PE CLASE (EXAMENUL SCRIS + PROBĂ DE ÎNȚELEGERE TEXT) – 15.05.2022

Elevii trebuie să fie prezenti cu 30 de minute înaintea începerii probei și să aibă cartea de identitate asupra lor. 

Înscrierea elevilor în învătământ primar – clasa pregătitoare

LISTA ELEVI ADMIȘI

Toti elevii care au depus cererea în etapa I au fost validați.  Lista cu elevii va fi afișată după data de 10 iunie deoarece aplicația nu a permis procesarea listei.

Alte anunțuri:

Anunț privind înscrierea elevilor în învătământ primar – clasa pregătitoare

Calendarul înscrierilor 

Metodologie de înscriere

Evaluare elevi care nu au implinit 6 ani la 1.09.a.c., si doresc inscrierea în clasa pregătitoare.

Precizări privind evaluarea psihosomatică