În atenția elevilor de clasa a IX-a 2020 – 2021

Mai jos găsiți tabelele cu repartizarea pe clase și lista cu adresele de mail ale diriginților. Va trebui să luați legătura cu dirigintele vostru pentru a putea primi datele de conectare la platforma Google G Suite (pe care se va desfășura școala online). Conturile vor fi valabile începând cu data de 13.09.2020, conturile create pentru programul Școala de Vară nu sunt valabile pentru Școala Online !

Cristina.Zotic@cneminescu.ro                         9a
Gheorghe.Afloarei@cneminescu.ro              9b
constantin.cocerhan@cneminescu.ro          9c
Ana.Timoficiuc@cneminescu.ro                      9d
Ioan.Moldovan@cneminescu.ro                      9e
marcela.hopulele@cneminescu.ro                 9f
Maria.Rotariu@cneminescu.ro                        9g
cojocariu.gorban@cneminescu.ro                 9h

 

9 A – Mate info intensiv

9 B – Mate info engleza

9 C – Filologie

9 D – Stiinte sociale

9 E – St. sociale – management

9 F – St. sociale engleza

9 G – Pedagogic

9 H – Pedagogic

Programul Național „ȘCOALA DE ACASĂ”

În cadrul acestui anunț găsiți Procedura operațională a Programului Național „ȘCOALA DE ACASĂ” pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal împreună cu anexele ce trebuiesc completate după cum urmează:

1. Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al Programului, după caz, nu deține nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

2. Cerere tip a părintelui/tutorelui legal sau a elevului (dacă este major) pentru primirea unui dispozitiv electronic cu conexiune la internet pentru a fi utilizat în procesul de învățare online în contextul legislativ amintit .

Aceste documente vor fi completate și trimise dirigintelui fiecărei clase. Termenul limita este 20.08.2020 .

În cazul claselor a IX-a , documentele completate vor fi trimise de către elevi la adresa de mail: andrei.tudosi@cneminescu.ro după următorul șablon:
Titlu mail : Programul Național „ȘCOALA DE ACASĂ”
Arhivă ce conține documentele semnate și scanate cu următoarea denumire : nume_prenume_profil.zip

E-mailurile care nu respectă condițiile de mai sus nu vor fi luate în considerare!

 

Procedura operațională a Programului Național SCOALA DE ACASA

1.declaratie pe proprie raspundere

2.cerere