Școala care ne place: încredere și motivație pentru învăţare.

Proiect Erasmus+ KA1 2018-2020; Nr.2018-1-RO.01-KA101-047796

Proiectul “Scoala care ne place: incredere si motivatie pentru invatare” isi propune sa contribuie la dezoltarea institutionala a scolii noastre prin activitati care sa faca invatarea mai atractiva pentru toti factorii interesatati, raspunzand diferitelor nevoi educationale ale elevilor si comunitatii.

Scop: dezvoltarea capacitatii institutionale a scolii pentru a stimula implicarea activa a profesorilor, a elevilor si a parintilor in invatare si pentru a imbunatati succesul educational la toate nivelurile de scolarizare.

Obiectivele proiectului :

*Să capaciteze cadrele didactice pentru a implementa la clasă strategii de management stimulative şi dinamice.

*Să încurajeze schimbul de informaţii şi de experienţe pedagogice in contexte muticulturale pentru a dezvolta practici de predare reflective.

*Să imbunatateasca oferta curriculara a scolii in vederea stimularii interesului, increderii si constiintei–de- sine in invatare, pentru toti elevii.

*Să creeze oportunităţi pentru o implicare mai activa a parintilor in activitatile curriculare si extracurriculare in vederea sprijinirii invatarii la elevi. (sa eficientizeze implicarea)

*Să contribuie la dezvoltarea unor comportamente si a unor atitudini deschise şi tolerante, in directia unui ethos scolar prietenos si incluziv.

Numarul si profilul participantilor : 15 cadre didactice din diferite arii curriculare in activitati de formare

Descrierea activitatilor

Constituirea echipei de proiect. Documentare pe teme privind motivarea in invatare si ethosul scolar stimulativ (documentare individuala si consultari in grupuri de lucru). Participarea la cursurile de formare, diseminarea continuturilor formarii in scoala si in afara acesteia.

Sprijin si monitorizare a implementarii continuturilor formarii la clase si in activitati extra-curriculare (activitati de tip pair-teaching, secvente de inter-asistenta, lectii demonstrative), clubul parintilor care invata: (activitati demonstrative, ateliere pe grupuri mixte, competitii sportive, concurs gastronomic); activitatea cross-curriculara ”Invata prin sunet, miscare si culoare” (Matematica si stiinte prin desen, CDS - istorie culturala a muzicii anglo-saxone), activitati extracurriculare cu tema „School is fun” precum activitate de tip improvizatie in spatii publice, expozitie de grafica si caligrame in curtea scolii, pictura in vopsea a unui zid exterior al scolii; Corespondenta si realizarea de proiecte ale claselor online cu parteneri internationali, evaluarea activitatilor proiectuui.

Metodologie

Studiu individual, întâlniri ale grupului de proiect (planificare, dezbatere, sesiuni feedback), lucru pe grupe şi în perechi în worshopuri, activitati de tip pair-teaching, secvente de inter-asistenta, lectii demonstrative, observare de tip "acvariu", activitati mozaic parinti-elevi, respectiv elevi-profesori, activitati de tip Turul Galeriei, schimb de informatii online, proiecte la clasa.

Rezultate si impact

Achiziţii informaţionale noi legate de standardele de calitate a educaţiei şi tehnici inovative şi dinamice ce vor fi stăpânite de profesorii din şcoală Metode de predare noi implementate în activităţile de la clasă Îmbunătăţirea abilităţilor de colaborare ale membrilor echipei de proiect Un număr ridicat de proiecte de cooperare internaţională (schimb informaţional individual, proiecte şcolare online, planuri de proiecte de schimb şcolar) Rezultate pe termen lung: Un nivel ridicat de încredere de sine / in scoala şi motivare a elevilor spre a învăţa Un număr scăzut de cazuri de abandon şcolar Îmbunătăţirea capacităţii de învăţare în rândul elevilor (rezultate mai bune la examene) Un stil de management al şcolii axat pe implicarea tuturor cadrelor didactice Un nivel de interes ridicat şi încredere a părinţilor în instituţia şcolii (un număr mai mare de înscrieri la nivelul primar şi gimnazial). O imagine a şcolii mai bună în comunitate.

In curs de incarcare...

In curs de

Incarcare...

Diseminare


Malta


Mobilitatea la care am participat „ Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT indoor and outdoor activities, team work and project method in education for a better students motivation”, desfășurată în Malta, a fost foarte bine structurata. Activitatea de formare s-a desfășurat pe o perioada de 5 zile. Prima zi a început cu „spargerea gheții”, fiecare participant la curs făcând cunoștință cu trainerul și organizatorii cursului. Am aflat detalii despre cum se vor desfășura cursurile atât printr-o prezentare Power-Point cât și cu ajutorul mapelor înmânate ce conțineau programul fiecărei zile și detalierea conținuturilor fiecărui curs. Pe parcursul celor 5 zile de mobilitate au fost organizate activități diverse, atât cu baza teoretica (prezentări despre diferitele sisteme de învățământ din Europa) , lecturi ( Teoria inteligentei multiple, Importanta folosirii TIC în educație) cât și workshopuri (Mind - mapping, Stop Motion and movie maker), lucru în perechi (Lego listening), pe echipe (Interpretative dance).

Prin participarea la acest curs mi-am consolidat cunoștințele referitoare la abordarea metodelor inovative în procesul instructiv-educativ, mi-am creat o noua viziune formându-mi abilități de integrare a noilor conținuturi într-un mod creativ, mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare în echipă cu membri din națiuni și culturi diferite, mi-am îmbunătățit nivelul limbii engleze, m-am familiarizat cu mobilitățile Erasmus K1, am comparat sistemele de învățământ din Spania, Croația, Germania, Malta și mi-am îmbunătățit cunoștințele despre cultura malteză.

prof. Costache Letiția
Mobilitatea la care am participat se numește „Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT, indoor and outdoor activities, team work and project method in education for a better students motivation. Aceasta a avut loc într-o locație de vis: Malta, și s-a desfășurat pe o perioadă de 5 zile minunate și pline de activități interesante.

Prima zi de curs a inceput cu o sesiune de introducere care a inclus prezentarea agendei cursului și a proiectelor europene ale organizației, dar si o activitate de „spargere a gheții" care ne-a ajutat să ne cunoaștem unii pe alții și totodată să înlăturăm emoțiile care dădeau târcoale. Cursul s-a desfășurat atât dimineață cat și după-amiază incluzând activități precum: lecturi, prezentări, ateliere practice, vizite școlare, activități indoor și outdoor, precum și o sesiune de evaluare.

Dacă ar fi să numesc o experiență , dintre toate cele de care am avut parte, ca fiind cea mai importantă, ar fi o alegere cam grea deoarece nu a existat una care să fi fost mai importată decât celelalte. A fost o îmbinare care a reunit armonios experiența formativă cu cea culturală. Am avut ocazia de a întâlni diferite metode și procedee interactive si inovative, diferite sisteme educaționale, diferite culturi, diferite personalități, care împreună, ca un tot unitar au contribuit la formarea mea, nu doar în calitate de cadru didactic, dar și ca om.

prof. Pînzaru Andreea- Miruna


În cadrul Proiectului „Școala care ne place: Încredere și motivație pentru învățare” desfășurat în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, inclus în programul educațional „Erasmus+ KA1” și derulat pe perioada 2018-2020, s-au organizat o serie de activități cu scopul de a internaționaliza politicile educaționale ale U.E. și pentru a dinamiza legăturile interculturale dintre statele Uniunii. O etapă a acestui proiect s-a desfășurat în perioada 7-11 aprilie în însorita și cocheta insulă mediteraneeană a cavalerilor medievali, Malta.

Cursul organizat de Quarter Mediation –Olanda, cu titlul motivant „Creativity in teaching and training –how to use music, art, ICT and outdoor activities in education a oferit celor patru cadre didactice”, prof. Divisevici Ana Maria, prof. Hurmuz Elena, prof. Costache Letiția și prof. înv. preșcolar Pînzaru Miruna, posibilitatea de a experimenta sistemul de învățământ maltez cu ajutorul exemplelor de bună practică, derulate în prestigioase instituții de învățământ insulare, precum St. Ignatius College Middle School din Handaq, The Visual and Performing Arts School și The National Sport School.

Stagiul de perfecționare în care au fost implicate reprezentantele Colegiului Național „Mihai Eminescu” a oferit posibilitatea interrelaționării cu profesori din Spania, Suedia, Croația, Germania și Olanda partcipanți la curs, oferind posibilitatea cunoașterii și comparării diverselor sisteme europene de învățământ.

Pe parcursul celor cinci zile de curs, în cadrul unui program antrenant, ce a cuprins activități practice derulate în școli, de tip workshop, lucru în perechi sau în echipe, dar și reperele teoretice oferite prin lectorate au fost abordate metodele moderne de stimulare a elevilor pentru o învățare armonioasă. Metodele abordate au fost numeroase, printre care Teoria Inteligențelor multiple, Harta Minții, Tehnica realizării filmelor de scurtmetraj, Jocul lego, Vânătoarea de comori etc. Aceste metode au contribuit la dezvoltarea abilităților de achizitie de informații, de motivare pentru învățarea continuă și îmbunătățirea competențelor metodologice de predare.

Alături de informațiile inovative din domeniul didactic, experiența din Malta a însemnat o nouă aventură multiculturală și excepțională valoare personală adăugată.

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Suceava


Portugalia

Mobilitate Portugalia

În cadrul proiectului Erasmus+ KA1 nr. 2018-1-RO01-KA101-047796, în perioada 28 aprilie-5 mai 2019, trei profesori de la Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava (prof. Irina Melisch, prof. Tinela Nastasi şi prof. Cristina Şerban) au participat la cursul de formare Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom, organizat de CREF – Centro de Recursos Educativos e Fromação, ce a avut loc în Portugalia.

Într-o atmosferă internațională cu profesori din toate colțurile Europei: Italia, Spania, Germania, Slovenia, Polonia, Estonia și chiar din Insula Réunion, cele trei cadre didactice au beneficiat de ore de formare cu totul speciale, pornind de la pagini de istorie şi civilizație portugheză (cursuri susținute de profesorul Joaquim Dasilva) și mergând pana la metode noi în care folosirea tehnicilor moderne, mai exact a telefoanelor mobile, calculatoarelor, videoproiectorului pot aduce un suflu nou orelor de predare-învățare-evaluare (ateliere coordonate de profesorii Vitor Costa, Sandra Fradao şi Ana Maria Costa). Pagini web și aplicații precum:

https://www.edutopia.org/,

https://get.plickers.com/,

https://vocaroo.com/,

https://wordart.com/,

https://blabberize.com/,

http://www.myhistro.com/,

http://popplet.com/,

https://www.mentimeter.com/,

http://www.classtools.net/,

https://kahoot.com/,

https://quizizz.com

au reprezentat spațiile virtuale în care toţi cei prezenţi au învățat, au simulat și aplicat cunoștințele lor de specialitate în noi demersuri pentru viitoarele lor ore de predare.

Activităţile realizate la cursul de formare au vizat, în principal, îmbunătăţirea încrederii de sine la elevi prin încurajarea gândirii creative şi imaginaţie. Am lucrat în grupuri restrânse pentru a stimula motivaţia de a rămâne focusat pe sarcina de lucru. Am învăţat să îmbunătăţim competenţele de lucru în echipă şi cum să încurajăm elevii să devină mai siguri pe procesul de învăţare. Ne-am îmbogăţit experienţa şi practicile interculturale atât printr-un proces de învăţare creativ şi de colaborare cât şi prin creativitate şi inovare. Am pus în practică pe tot parcursul formării principiul prin care profesorii pot face parte din categoria celor care învaţă şi elevii cei care pot oferi informaţii utile. Am învăţat cum să sărbătorim diversitatea de opinii şi să dăm valoare tuturor ideilor.

Cel mai important aspect al acestei experienţe de formare a fost pentru noi contactul cu o mulţime de profesori din diferite ţări cu care am împărtășit experiența proprie şi de la care am aflat o mulţime de lucruri interesante.

De asemenea, contactul cu multitudinea de informaţii noi care pot fi aplicate pe durata lecţiilor ne-au făcut să ne simţit revigorate şi ne-au insuflat dorinţa de a introduce diverse instrumente numerice pentru a-i motiva pe elevi şi a le stimula creativitatea.

Tehnica nu poate exista însă fără partea umană, reală, palpabilă. De aceea la partea pragmatică a cursului bombardat de noutăți informaționale s-a adăugat latura culturală care a însemnat vizitarea unor locuri speciale cu influențe maure, spaniole, portugheze, cum ar fi orașul Sintra, minunea geografică și cel mai vestic punct al Europei, Cabo da Roca, stâncile pitorești de pe malul Oceanului Atlantic - Boca do Inferno şi nu în ultimul rând, capitala plină de istorie Lisabona. Mai presus de orice, această mobilitate a însemnat pentru profesorii suceveni crearea unor legături de prietenie cu reprezentanţi ai unor sisteme educaționale diferite, adevărate exemple de bune practici, totul învăluit în muzica răscolitoare și plină de Saudade a ritmurilor fado.

prof. Daniela-Irina Melisch, prof. Tinela-Corina Nastasi, prof. Ana-Cristina Serban


In curs

de incarcare

Școala care ne place: încredere și motivație pentru învăţare.