Skip links

ANUNTURI

Vă informăm că, începând cu data de 8 februarie 2021, avem un nou consilier la cabinetul de asistență psihopedagogică,

în persoana d-nei psihoterapeut, MONA PRICOP,  tel. 0723 408 642!

UN PAS MIC CĂTRE UN VIITOR MARE 

Specificul consilierii

Ce NU face consilierul școlar?

 • NU ofera consiliaţilor soluţii prestabilite!

Ce face consilierul școlar?

 • Sprijină beneficiarii pentru a se ajuta singuri, pentru a-şi rezolva problemele, pentru a se schimba şi dezvolta în direcţia dorită de aceştia.
 • Ajută beneficiarii să înveţe să găsească soluţii acceptabile tuturor problemelor cu care se confruntă, explicandu-le că stă doar în puterea lor să facă acest lucru.
 • Sprijină beneficiarii pentru a învăţa să prevină situaţiile critice în care s-ar putea afla la un moment dat.
 • Ajută beneficiarii pentru a-şi conştientiza punctele forte dar şi limitele, astfel încât aceştia să-şi pună în valoare disponibilităţile şi resursele in vederea unei adaptări optime și oneste la realitate.

Ce se asigură în procesul de consiliere?

 • Confidenţialitatea;
 • Excluderea judecăţilor de valoare;
 •  Ascultarea activă;
 • Suportul afectiv;
 • Respectul faţă de beneficiar;
 • Responsabilizarea pentru realizarea obiectivelor fixate în comun.

Atribuțiile consilierului școlar

 • informează şi consiliază copiii/elevii, părinţii şi cadrele didactice pe diferite problematici: (cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc);
 • desfașoară activități de prevenire şi diminuare a factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 • realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
 • asigură consilierea vocațională a elevilor;
 • propune în cadrul CDȘ cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală și OSP-ul elevilor;
 • asigură servicii de consiliere, lectorate pentru părinţi;
 • oferă asistenţă şi consiliere psihopedagogică personalului didactic;
 • elaborează studii/sondaje psihosociologice;
 • oferă recomandări părinţilor privind consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa CAPP-ului (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.);
 • asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu CES;
 • colaborează cu cabinetele logopedice, cu cadrele didactice itinerante și de sprijin, cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară activităţi în sfera educaţională.

BENEFICIARII

 Elevii 

 • Cunoaștere și autocunoaștere;
 • Managementul timpului și al invățării
 • Adaptarea elevilor la mediul școlar;
 • Adaptarea școlii la nevoile elevilor;
 • Optimizarea relației școală-elevi-parinți;
 • Consiliere psihopedagogică  în situații de criză: deces, divorțul parinților, plecarea parinților în străinătate;
 • Prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 • Prevenție și intervenție în caz de consum de tutun, alcool si droguri;
 • Asistență psihopedagogică pentru copiii cu CES;
 • Orientare școlară și profesională.

Parinții

 • Cunoașterea copiiilor din perspectiva particularităților specifice și individuale ale acestora;
 • Identificarea factorilor de risc în integrarea familială, scolară și socială;
 • Imbunatățirea relației părinte-copil.

Profesorii

 • Cunoașterea elevilor din perspectivă psihopedagogică;
 • Identificarea și implementarea unor strategii privind diminuarea/eradicarea cauzelor inadaptării școlare;
 • Oferirea de materiale/scenarii didactice pentru orele de consilere la clasă sau pentru lectoratele cu parinții.

Consiliere on line

Având în vedere situația actuală, ca măsură de prevenire a răspândirii virusului Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica suspendă programul cu publicul, până la începerea cursurilor școlare. Puteți beneficia de consiliere psihopedagogică ca servicii specializate la distanță oferite de consilierul școlar din cadrul Colegiului National M. Eminescu Suceava, lasand un mesaj si un numar de contact pe google classroom accesand urmatorul cod: trsjz5l

În ordinea solicitărilor, a urgențelor și a timpului disponibil, veți fi contactat de consilierul școlar.

This website uses cookies to improve your web experience.