E.learning-European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths

Proiect Erasmus+ KA229; Nr.2018-1-IT02-KA229-0482303

Proiectul “E. L.E.A.RNING. - European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths” a fost proiectat pentru a face schimb cu alte ţări europene de instrumente utile pentru învăţarea materiilor ştiinţifice, declarate de Comisia Europeană ca fiind abilităţi cheie în dezvoltarea personală, cetăţenia activă, incluziunea socială şi forţa de muncă în societatea secolului XXI.

Proiectul prevede realizarea de activităţi online cât şi a unor mobilităţi cu elevii şi profesorii în toate ţările partenere (România, Italia, Bulgaria şi Turcia) pentru a face schimb de metodologii didactice. Fiecare şcoală va desfăşura activităţi specifice pentru aprofundarea aplicării interdisciplinare a matematicii.

Fiecare şcoală va viza aplicaţii ale matematicii în robotică, biologie, arte, muzică. Toţi elevii şi profesorii implicaţi vor participa la cele şase întâlniri virtuale pe platforma eTwinning şi la cele patru mobilităţi fizice pe durata cărora vor pune în aplicare şi vor aprofunda această abordare interdisciplinară a matematicii.

Astfel, acest proiect va contribui la ameliorarea cunoştinţelor matematice ale participanţilor şi a tuturor celor implicaţi.

Mobilități

Mobilitate Bulgaria

Programul Internațional ERASMUS+KA2

Tema stabilită în cadrul proiectului pentru țara gazdă, Bulgaria –

”Aplicațiile matematicii în biologie”

În proiect au participat echipaje formate din doi profesori (un profesor de limba engleză și un profesor de biologie) și șase elevi. Au fost prezenți reprezentanții din patru țări: Bulgaria (țara gazdă), România, Turcia, Italia.
Elevii din țările membre au comunicat între ei în limba engleză și au lucrat interactiv, pe grupe formate din elevi din fiecare stat, utilizând I.T.-ul.
Echipajele țării gazdă au prezentat în format ppt. aplicațiile matematicii în biologie ce au vizat temele:
• Determinismul genetic al sexelor și creșterea numerică a populației;
• Numerele lui Fibonacci;
• Codul genetic și sinteza proteinelor;
• Identificarea numărului de specii sau de animale;
• Stabilirea indecelui de masă corporală;
• Alcătuirea rețetei zilnice în funcție de numărul de calorii.
Evaluarea activităților s-a realizat online prin rezolvarea unor teste interactive.
Participarea în aceste proiecte este o oportunitate de a colabora cu elevii și profesorii din alte state membre U.E.
Elevii din România s-au adaptat foarte repede și au dat dovadă că sunt buni cunoscători ai limbii engleze și de asemenea că au noțiunile de bază în domeniul matematicii și biologiei.
Sistemul educațional din Bulgaria este asemănător cu al nostru în ceea ce privește structura anului școlar, programa, conținuturile, manualele și formele de evaluare.
Material realizat de profesor,Macarie Camelia și profesor,Timoficiuc Ana-Maria
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” - Suceava

Mobilitate Romania

Tema stabilită în cadrul proiectului pentru țara gazdă, România –

”Aplicațiile matematicii în muzică”

În perioada 14-19 octombrie 2019, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Suceava, a avut loc cea de a doua întâlnire a proiectului Erasmus+ "E.learning.– European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths” având ca invitaţi profesori şi elevi din şcolile partenere din Italia, Bulgaria şi Turcia.

Activităţile proiectului s-au desfăşurat în jurul temei principale a proiectului: predarea interdisciplinară a matematicii, de această dată pe ritmurile muzicii clasice, moderne sau folclorice. Invitaţii, divizaţi în grupuri mixte, au lucrat la demonstrarea legăturii strânse între matematică şi muzică: ritm, sunet, mişcare şi au creat afişe ilustrative pe această temă. Plecând de la aceste afişe, elevii, îndrumaţi de profesorii din ţările partenere, au creat scurte secvenţe video cu activităţi muzicale de spargere a gheţii pentru orele de matematică. Profesorii din învăţământul primar şi pre-primar au susţinut lecţii demonstrative pentru a ilustra aplicabilitatea muzicii la orele matematică sau necesitatea utilizării matematicii la orele de muzică. Din cadrul proiectului nu au lipsit activităţile culturale de documentare: vizita la Muzeul “Ciprian Porumbescu" sau la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu" de la Palatul Culturii, activităţi care au întărit legătura între cele două discipline atât de diferite, dar totuşi cu atât de multe conexiuni pe care elevii le-au exploatat cu imaginaţie şi creativitate.

Prof. Irina Melisch, manager proiect

PROJECT-AGENDA-FOR-LTT-MEETING

INTERNATIONAL ERASMUS+ MEETING

REZULTATE

Sustenabilitate proiect

Produsele finale rezultate în urma implementării proiectului, activitățile de spargere a gheții la orele
de matematică au fost puse in practică la orele de matematică nu numai de către profesori, învățători
și educatori, ci și de elevii practicanți de la clasele cu profil pedagogic de la
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

Prof. Irina Melisch, manager proiect

VIDEO 1
VIDEO 2