Skip links

Misiunea Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava este să realizeze un mediu educational care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin  promovarea excelenței  și asigurarea accesului egal la educație.

Misiunea este fundamentată  pe  VALORILE  COLEGIULUI  NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA:

 • integritate;
 • etică;
 • transparență;
 • colaborare;
 • implicare;
 • responsabilitate;

Pentru realizarea misiunii și a viziunii în perioada 2019-2024, conform standardelor naționale privind asigurarea calității în educație, vor fi analizate ca probleme prioritare următoarele:

 1. centrarea activităţilor  instructiv-educative  pe  nevoile  şi  aşteptările elevilor;
 2. formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic;
 3. asigurarea unui      mediu    educațional      adecvat pentru  desfășurarea activităților şcolare şi extraşcolare;
 4. utilizarea eficientă a resurselor materiale și financiare;
 5. accesul la educație al copiilor cu nevoi speciale;
 1. promovarea imaginii şcolii în societate.

MISIUNE

Colegiul Naţional

Mihai Eminescu

Suceava

This website uses cookies to improve your web experience.