Skip links

BURSE ELEVI AN ȘCOLAR 2023-2024

Metodologie privind acordarea burselor:  OME 6238 BURSE

ro/burse_scolare

Dosarele se vor prelua de către PROFESORII DIRIGINȚI  și se vor depune la LABORANTE până la data de  6 OCTOMBRIE în baza unui proces verbal Proces verbal predare primire

BURSELE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ Cerere burse excelenta olimpica

BURSE DE MERIT – Cerere burse merit

a) În vederea obținerii bursei de merit pentru medie NU se depun cereri. Diriginții vor întocmi și vor comunica lista elevilor care beneficiază de această bursă.

b) În vederea obținerii bursei de merit conform art. 7, alin. 1, lit. d)-g) din Metodologie, elevul depune o cerere (completată și semnată de părinte, în cazul elevului minor) și o copie după diploma obținută.

     Dacă un elev poate obține bursă de merit și conform art. 7, alin. 1, lit. a)-c) din Metodologie, dar și conform alin. 1, lit. d)-g), NU se depune cerere. Bursa se va obține în baza mediei la propunerea dirigintelui.

      BURSE SOCIALE – elevi care se încadrează în următoarele situații:

  • Elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni ( septembrie 2022 – august 2023) mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Cerere burse ajutor social în functie de venit 

Părinții depun Declarația pe proprie răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, pe membru de familie. Declarație pe proprie răspundere

This website uses cookies to improve your web experience.